In a future society that aspires to restore the natural balance within the earths ecosystems, people have developed the technology to hibernate. By spending a number of months asleep each year, they try to drastically reduce their ecological footprint. While all services and systems are temporarily suspended, some essential workers remain active. They take action to deal with any malfunctions and problems, thus guaranteeing the safety of everybody.

Design: Vicky-Lynn Geerdink, Enrico Klos, Anne Pieterse, Hugo Remmen, Salim Sanei (ArtEZ). Adapted from ‘Hiber-Nation’ (2019) by: Anouk Dijkman (TU/e), Fleur Chiarito, Matthijs Koerts, Yours Laissaoui, Delphine Lejeune (DAE).
In een toekomst waarin de ecologie centraal staat, hebben mensen technologie ontwikkeld om in winterslaap te gaan. Door elk jaar een aantal maanden slapend door te brengen proberen ze de aanspraak op natuurlijke bronnen radicaal te beperken. Terwijl alle diensten en systemen tijdelijk stoppen, blijven enkele werknemers in cruciale beroepen actief. Zij treden op bij mogelijke storingen en problemen en waarborgen zo de veiligheid van iedereen. Dit is een van de korte video’s waarmee studenten van ArtEZ Arnhem op uitnodiging van Philips Experience Design reflecteren op de mogelijke implicaties van de voortschrijdende gezondheidstechnologie. Het vertrekpunt van het project is het ‘co-emerging futures’-onderzoeksmodel dat Reon Brand voor Philips Design ontwikkelde. Elk scenario reageert op een ‘probe’ uit een eerdere tentoonstelling: hoe wenselijk is de volgende stap?

You may also like

Back to Top